Genomföringar för solpaneler

Solar-genomföringssats är gjord för genomföring av rör till solpaneler, kablar och andra mindre rör till taket. I Solar-genomföringsutbudet finns egna genomföringslösningar för alla takmaterial. I genomföringen finns en färdigt fastskruvad kopplingsbricka. I genomförringssatsen igår förutom genomföringen, krage, lock, rörtätning samt skruvar som behövs för monteringen.

 

Locket på Solar-genomföringen är löstagbart, vilket gör det lätt att komma åt vid rörunderhåll. Kragen med locket kan också vridas i sidled 90 grader åt båda hållen. Framkanten på kragen för Solar genomförigen är 100 mm x 60 mm.

 

Bekanta dig med VILPE®:s solarsortiment.

Solar home