Genomföringar

Med hjälp av VILPE®–genomföringsserier dras röret genom taket, som då minimerar olägenheter som ljud, lukt och fukt kan förorsaka. Montering av de vattentäta VILPE®-genomföringsserierna är lätt och snabb och passar alla takmaterial.

 

Montering av de vattentäta VILPE®-genomföringsserierna är lätt och snabb och passar alla takmaterial. Genomföringsserierna samt övriga VILPE®-produkter är gjorda enligt gör-det-själv-principen. En person klarar av att göra alla arbetsmoment, det är bara att följa monteringsanvisningarna. Paketen innehåller allt som behövs för monteringen och inga specialverktyg behövs. På så sätt är VILPE®, som helhetslösning, perfekt.

 

VILPE®-genomföringar passar alla vanligaste takmaterial och profiler. I produktsortimenter ingår genomföringar passande för olika takmaterial samt universella lösningar för olika takmaterial. Med hjälp av VILPE®-genomföringar kan man också montera genomföringar för skorstenar, antenner och solpaneler.

Ventilation of home