Utforma ett system


När du utformar ett behovsstyrt ventilationssystem som bygger på takfläkten VILPE® ECo och det trådlösa styrsystemet ECo Ideal Wireless, bör du tänka på vissa principer som säkerställer att ventilationssystemet fungerar som det ska. För det första bör du montera en ersättningsluftventil i alla rum där personer vistas. Om rummet är större än 20 m² bör antalet ersättningsventiler ökas enligt regeln en ventil per 20 m². Samtidigt bör du kontrollera att ersättningsluftventilen inte orsakar för stor tryckförlust med det valda luftflödet. Vi rekommenderar inte undertryck på mer än 10 pascal i en byggnad.

När du väljer och installerar luftersättningsventiler bör du tänka på möjliga orenheter i luften och buller i omgivningen. Om det kommer ljud från utsidan kan en ventil som går att ansluta till en ljuddämpare vara ett bra alternativ. Om det finns orenheter nära byggnaden bör du använda luftersättningsventiler med filter. Filtrens skick bör undersökas regelbundet och smutsiga filter bytas mot rena så att de inte orsakar för stora tryckförluster i ventilen.

Utrymmet och frånluftsvägarna måste tas med i beräkningen när du väljer ersättningsluftventiler och installerar dem. Ersättningsluftventilerna bör monteras så högt som möjligt så att kall tilluft blandas med rumsluften i de övre delarna av rummet. Detta minskar luftdraget. Luftflödet från ventilen bör riktas uppåt, eftersom det svala luftflödet då blandas mer effektivt med den varma luften i rummet. Ventilerna bör sitta så att luften cirkulerar optimalt i hela utrymmet. På så vis ventileras rummet så effektivt som möjligt. Dessutom måste luften flöda så fritt som möjligt mellan rummen i byggnaden. Därför bör det finnas ett utrymme på minst 20 mm under dörrarna. Du kan även montera ventiler som fungerar som vägar för överluft mellan rummen.

Om ett mekaniskt frånluftsventilationssystem används, bör du inte använda luftersättningsventiler som justeras efter temperaturen. När ventilerna stängs vid kalla temperaturer kan de orsaka en för stor tryckskillnad mellan utrymmena inomhus och uteluften. När en ventil stängs kan ersättningsluft komma in i byggnaden genom hål i väggarna och golvet och tillföra orenheter i rumsluften.

Frånluftsventilerna bör sitta i badrum, toaletter, bastur, klädkammare, tvättstugor och kök.

Byggnadens struktur kan begränsa placeringen av frånluftsventilerna. Konsultera alltid en kvalificerad ventilationsmontör när du utformar vägar för frånluft och ersättningsluft!
 
 
Byggnadens yta, m² VILPE®-takfläkt Rekommenderat minsta antal
ersättningsluftventiler
100 ECo190 5 - 6
150 ECo190 8 - 9
200 ECo220 10 - 12
250 ECo250 13 - 15
300 ECo250 16 - 18