Avlägsnande av Radon

Radon är en luktfri och färglös gas som förorsakar cancer. Radon bildas då uran avsöndras i jorden. Radonhalterna i bostäder, på arbetsplatser och i borrbrunnar är ett stort problem i olika delar av världen. Orsakerna till de höga radonhalterna finns i geologin, byggtekniken och i klimatet. Vid planeringen av en byggnad borde man alltid ta i beaktande områdets radonhalter och ombesörja tillräckligt effektiv avläsning av radon.

 

VILPE® har olika alternativ för att avlägsna radon:

 

För avlägsnande av radon i en golvkonstruktion i en oventilerad husgrund på mark rekommenderas maskinell ventilation med Radonfläkt. Vid maskinell avlägsning av radon ansluts Radonfläkten från bottenkonstruktionen med ett plaströr till vindsutrymmet. Frånluftskanalerna under golvkonstruktionen ansluts till avloppsröret.

 

För att avlägsna radon i ett ventilerande bottenbjälklag rekommenderas ventilation med en maskinell radonfläkt som kompletterats med ett Ross – ventilationsrör. För att ta bort radon maskinellt kopplas Radonfläkten från bottenbjälkaget till vindsutrymmet men hjälp av en plastkanal samt installeras i ett Ross-ventilationsrör för inkommanden luft i husets bottenbjälklag. För att ta bort radon från det ventilerande bottenbjälkaget kan även göras med hjälp av självdragsventilation. Då installeras i stället för Radonfläkten ett isolerat ventilationsrör med hatt.

 

Ventilation of homeRoss ventilation poles