Generationsskifte på gång på VILPE – Tuomas Saikkonen vice verkställande direktör 1.1.2019

Tuomas Saikkonen har utnämnts vice verkställande direktör på VILPE Oy från och med 1.1.2019. Utnämningen är ett steg i generationsskiftet som är på gång i familjeföretaget. Enligt plan börjar Tuomas Saikkonen som verkställande direktör på VILPE Oy om ett år, 1.1.2020. Även om VILPE Oy:s nuvarande verkställande direktör Eero Saikkonen inte kommer att sköta just den uppgiften, kommer han även i fortsättningen jobba på företaget inom produktutvecklingen.  

– Det har varit planen från första början att jag tar över ansvaret som verkställande direktör efter att jag först har fått erfarenhet av andra uppgifter inom vår organisation. Utnämningen till vice verkställande direktör är ytterligare ett steg framåt för att förverkliga den här planen, säger Tuomas Saikkonen.

Tuomas Saikkonen påbörjade sin karriär på företaget som 15-åring med att packa produkter. Efter det har han jobbat som marknadsföringsplanerare och exportansvarig. Före utnämningen jobbade han som försäljningsdirektör. Rekryteringen av den nya försäljningsdirektören är i full gång.

– Jag förväntar mig att som vice verkställande direktör och verkställande direktör kunna få utveckla hela organisationen och det strategiska ledarskapet. Jag vill också bygga ett ännu tätare nätverk mellan oss och våra samarbetspartners, berättar Tuomas Saikkonen.

Vikten av kontinuerligt innovationsarbete och ett långsiktigt perspektiv är några saker som Tuomas har lärt sig av sin pappa Eero.  

– För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vi kunna erbjuda nya marknadslösningar, säger Tuomas Saikkonen.

Enligt Eero Saikkonen kommer Tuomas främsta uppgift att vara att internationalisera företaget ännu mera samt öka exporten.

– Tuomas har alla förutsättningar att lyckas med det här uppdraget. Han är språkkunnig, mycket hängiven sitt jobb och han förstår sig på business, säger Eero Saikkonen.

 


Tuomas Saikkonen