Nya styrelsemedlemmen Hanna Ristola ska hjälpa att öka VILPE Oy:s tillväxt

Hanna Ristola valdes till VILPE Oy:s styrelse från och med den 9 november 2018. Ristola är verkställande direktör på Premix Oy, som är Europas största tillverkare av plast som leder elektricitet. Premix är precis som VILPE Oy ett familjeföretag och Ristola har ansvarat för verksamheten sedan 2011.

– Under sin tid som VD på PREMIX har Hanna lyckats öka företagets omsättning märkbart. Vi är glada över att hon vill hjälpa oss utveckla vårt förtag. Det här innebär bland annat att hon kommer att sträva efter att förändra vår organisationskultur för att öka tillväxtdrivet i vårt företag, säger VILPE Oy:s försäljningsdirektör Tuomas Saikkonen.

Ristolas erfarenhet av tillväxtföretag och generationsskifte kommer väl till pass i det nya styrelsearbetet.  Ett generationsskifte är nämligen också aktuellt på VILPE Oy, när Tuomas Saikkonen blir vice verkställande direktör 1.1.2019 och enlig plan verkställande direktör om ett år 1.1.2020.

– Jag är speciellt intresserad av att utveckla företag med snabb tillväxt. Generationsskiftet på Premix är redan klart och jag hjälper gärna till att lotsa andra företags generationsskiften. Jag är säker på att styrelsearbetet på VILPE Oy kommer att lära mig många nya saker som jag kan föra vidare till min egen organisation, säger Ristola.

Enligt Ristola har VILPE Oy mycket bra förutsättningar för tillväxt och fortsatt god utveckling.  

– I företaget finns en enorm kunskap och attityden är underbar. VILPE Oy:s anställda är motiverade och öppna. I det här företaget vågar man även öppet tala om sina utmaningar och problem. Det tyder på ömsesidigt förtroende, säger Ristola.

De övriga styrelsemedlemmarna är Tuomas Saikkonen, Eero Saikkonen, Timo Anttila och Jari Lehtimäki.


Hanna Ristola