Kombivägghuvar genom väggen eller frånluftshuvar genom taket? Läs våra tips om hur du väljer rätt ventilationslösning.

Byggexperter rekommenderar mekanisk till- och frånluftsventilation för att säkerställa en frisk inomhusluft, som är hälsosam för både huset och de som vistas i det. När man har mekanisk mekanisk till- och frånluftsventilation tar man in frisk uteluft, antingen genom ventiler i väggen eller genom tilluftsrör på taket. Samtidigt för man ut smutsig avluft antingen med rör genom taket eller med en vägghuv genom väggen. Numera erbjuder marknaden olika alternativ, till exempel kan en kombivägghuv som installeras på uteväggen sköta både intaget av frisk uteluft samtidigt som den för ut den smutsiga avluften.

Det kan vara svårt att veta när det är bäst att använda frånluftshuvar genom taket eller kombivägghuvar genom väggen. Vi tipsar hur du väljer rätt.

Frånluftshuven på hustaket är alltid det säkraste alternativet

En frånluftshuv som för ut den smutsiga avluften genom taket passar så gott som varje hus.  Frånluftshuvar genom taket har flera fördelar jämfört med kombivägghuvarna.

  • Frånluftshuven blåser den smutsiga luften långt bort från till exempel gårdar och trottoarer. Därför kan inte rök och lukt från bostäderna störa de andra i huset eller folk som rör sig utomhus.
  • Det finns ingen risk att den rena uteluften som sugs in i lägenheten och den smutsiga avluften som förs ut korsar varandra.
  • Rören på taket är inte lika synliga och de påverkar därför inte byggnadens utseende i samma utsträckning som vägghuvarna som är fästa på byggnadens vägg.  
  • Smuts kan samlas på vägghuven och det brukar rinna ner längs fasaden med regnvattnet. Det här problemet uppstår inte när man använder frånluftshuvar genom taket.

 


ilmanvaihto poistoputket

Kombivägghuven kräver noggrann planering

En kunnig planerare kan se till kombivägghuvens fördelar kommer fram på bästa möjliga sätt. Kombivägghuvens lämplighet varierar ändå från fall till fall och därför måste man noga överväga om en kombivägghuv är lämplig för objektet. Kombivägghuven ska användas tillsammans med ett ventilationsaggregat.

Kombivägghuvens fördelar är att man inte behöver föra långa ventilationsrör genom taket. I vissa fall kan det här frigöra mer boyta i flerfamiljshus vilket är speciellt tacksamt i trångbodda städer. Även ventilationsaggregatet kan fungera effektivare. Å andra sidan kan en kunnig planerare maximera bostadsytan och ventilationsaggregatets effekt även när man använder frånluftsrör genom taket.

Välj kombivägghuven av bästa kvalitet  

Om man väljer att sköta husets ventilation med en kombivägghuv finns det en risk att den friska uteluften korsas med den smutsiga avluften. Därför är det extra viktigt att se till att den vägghuv man väljer håller högsta kvalitet. VILPE IO kombivägghuv är utformad på ett sådant sätt att korsningsrisken har minimerats. Man har även löst de vanligaste problemen som uppstår med kombivägghuvar, till exempel har den formgivits så att regnvattnet rinner rakt ner på marken istället för längs väggen.  

 Läs mer om VILPE IO här.

 

seinäpuhallus vilpe io