Öppethållningstider för sommaren 2021

VILPE factory, Öppethållningstider för sommaren 2021

VILPEs produktion och lager håller öppet som vanligt under sommarmånaderna 2021. VILPEs kundservice håller också öppet och det går bra att beställa produkter som vanligt.

Under semestertiderna i juli och augusti kommer färre personer att jobba i fabriken och lagret vilket i sin tur kan påverka leveranstiderna. Därför vill vi uppmana dem som vill göra beställningar att kontakta försäljningen i ett tidigt skede för att försäkra att allt går smidigt. Till exempel om ordern innehåller produkter som endast tillverkas vid beställning, är det speciellt viktigt att kontakta försäljningen tidigt.

Coronaepidemin har lett till brist på råmaterial

På grund av coronaepidemin råder det just nu logistikproblem och brist på råmaterial vilket kan komma att påverka leveranstiderna. Situationen på råmaterial- och komponentmarknaderna svår och läget kan förändras snabbt. Vi har beaktat den rådande situationen och köpt in mer råmaterial och komponenter än vanligt.   

Tills vidare har VILPEs leveranstider inte påverkats. Vi håller koll på läget och informerar genast våra kunder och samarbetspartners om leveranstiderna förändras. Vi ber våra samarbetspartners att beakta situationen, beställa produkter i god tid och enligt sina möjligheter öka på lagret för produkter som är kritiska för den egna verksamheten.

Öppethållningstider för sommaren 2021

VILPEs försäljning och tekniska stöd håller öppet som vanligt under sommaren, tel. +358 20 123 3222 / sales@vilpe.com

Det enda undantaget är midsommarafton fredagen den 25 juni, då hela personalen håller ledigt.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Läs mer: