Stigande materialkostnader påverkar VILPEs produktpriser

FLOW

Under de senaste månaderna har råmaterialkostnaderna för plast och metall stigit exceptionellt snabbt och kraftigt, vilket har ökat våra produktionskostnader. Därför tvingas vi höja våra priser med 8 procent från 1 juli 2021. Prishöjningen gäller alla våra produkter. Med en moderat prishöjningen över hela sortimentet undviker vi stora prishöjningar för enskilda produktfamiljer.

Vi vill informera om situationen i god tid så ni hinner förbereda er på prishöjningen i juli, till exempel genom att fylla lagren med produkter till nuvarande pris.

För tillfället är våra leveranstider normala och det minskade utbudet på råmaterial har inte påverkat produktionen. Vi följer situationen noga och kommer att meddela omedelbart om våra leveranstider påverkas.

Genom att informera om prishöjningen redan nu vill vi ge er tillräckligt med tid att vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta situationen.

Vi hjälper er gärna om ni har frågor.