VILPE Sveriges moderbolag i Finland investerar stort i bergvärme och minskar företagets CO2-utsläpp med 300 ton – helt ny teknik används för första gången

VILPE Sveriges moderbolag VILPE Oy investerar stort för att bli energisnålare. Företaget slutar använda oljeuppvärmning och satsar istället på bergvärme i fabriken i Korsholm, i Finland. VILPE är först ut att använda ett unikt energisystem, där man tar till vara spillvärmen från fabrikens maskiner och använder den för att värma fabriksbyggnaden. I systemet har man även byggt in effektiv avkylning samt värmeförvaring.

Korsholmsföretaget VILPE Oy i Finland, som tillverkar ventilations- och takprodukter som också säljs i Sverige, ersätter fabrikens oljeuppvärmning med bergvärme. Bergvärmesystemet kommer dock att skilja sig från vanliga bergvärmelösningar i och med att man helt och hållet tar till vara den spillvärme som uppstår när maskinerna är igång och som normalt skulle gå förlorad. Den nya lösningen är det finländska företaget Tammi Kiinteistötekniikkas idé. Tammi Kiinteistötekniikka utvecklar tekniska lösningar och automatiseringsprodukter i byggbranschen.

”Den nya lösningen innebär att VILPE kan ta till vara spillvärmen helt och hållet och lagra den i marken. Kortfattat är det frågan om ett system som hanterar hela fabrikens spillvärme och energiflöden, säger verkställande direktör Juhani Tammi från Tammi Kiinteistötekniikka, i Vasa i Finland.

VILPE använder redan nu spillvärme för att värma fabriken, men bergvärmesatsningen är ännu ett steg framåt.  

”Tidigare kunde man inte ta till vara energin från spillvärmen under sommarmånaderna, men nu kan man lagra den i marken inför höstens och vinterns kyla. VILPEs bergvärmelösning är intressant ur ett tekniskt perspektiv. Eftersom en värmepump är kopplad till systemet går det nu att effektivisera spillvärmen från plastmaskinerna”, säger Granlunds regionchef Kai-Kristian Vimpari. Granlund är ett av Finlands ledande konsultföretag inom husteknik.

”Den nya kopplingen gör att man kan styra värmepumpen på ett mångsidigare sätt då dess effekt även kan användas för nerkylning. På det här viset tar man spillvärmen bättre till vara”, säger Tammi Kiinteistötekniikkas energiexpert Mikko Pieskä.

VILPE Oy har satsat över en miljon euro på att minska sin energiförbrukning

VILPE gjorde bergvärmeinvesteringen i samband med att företaget byggde ut fabrikens maskinhall, som beräknas stå färdigt i slutet av året. De nya maskinerna kommer att kräva ännu mer nerkylning. Värdet på investeringen är 600 000 euro.

”Vår målsättning är att brunnarna kommer att färdigställas senast i slutet av november. Nästa sommar kommer vi att se hur bra de fungerar. Hur väl systemet fungerar under hårdare köld får vi se under vintern 2021–2022”, säger VILPEs tekniska direktör Timo Anttila.

VILPE förlitar sig på att det nya systemet kommer att fungera och man har till exempel noggrant utrett och testat värmebrunnarnas värmelagringskapacitet. Till exempel utförde finländska Vasa universitet ett TRT-test, som visade att värmebrunnarnas värmelagringskapacitet är rimlig.  

När hela systemet tas i bruk kommer koldioxidutsläppen att minska avsevärt. VILPEs fabrik förbrukar årligen 100 000 liter olja för uppvärmning, vilket motsvarar 270 ton koldioxidutsläpp. Den elenergi som bergvärmekraftverket kräver kommer dock att öka koldioxidutsläppen med ungefär 60 ton. Investeringen är ändå ekologiskt mer hållbar eftersom VILPE kan minska koldioxidutsläppen med 210 ton. Dessutom minskar koldioxidutsläppen med åtminstone 120 ton eftersom elvärmen byts ut mot golvvärme och man utnyttjar naturlig nerkylning i produktionen. Då kommer de totala årliga utsläppen att minska med 330 ton.

När man även beaktar bergvärmen är VILPEs totala investering i lägre energiförbrukning 1,25 miljoner euro. Till exempel har VILPE över 1040 solpaneler på fabrikstaket och man har även investerat i automatisk och behovsstyrd LED-belysning. Bergvärmens andel av de här investeringarna är den största.

”Förnybar energi är en del av vår strategi. Jag anser att företag har ett ansvar att verka för miljövänligare alternativ. Om företag i Norden ska kunna behålla sin produktion här, måste vi göra saker bättre än på andra ställen. Produkter som är tillverkade på ett miljövänligt sätt har en konkurrensfördel”, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.

Bergvärmekraftverkets påverkan på koldioxidutsläppen

ÅtgärdCO2-utsläpp (tn)
Sluta använda oljeuppvärmning-270
ersätta elvärmen med vattenbaserad golvvärme-90
utnyttja naturlig nerkylning-30
elförbrukning för bergvärmen +60
tot. -330
Tack vare bergvärmekraftverket kan VILPE sänka sina årliga CO2-utsläpp med 330 ton.

Mer information om VILPEs bergvärmesatsning
Syftet med VILPEs nya satsning är att bygga ett cirkulärt system mellan byggnadens och produktionens energiflöden och därmed effektivisera den totala energiförbrukningen. Det innebär att värmepumparna har kopplats och automatiserats för detta ändamål. VILPE har noggrant utrett projektets eventuella risker med ett TRT-test, simulering och analys av byggnadens nuvarande energiförbrukning

Skillnaderna mellan VILPEs bergvärmekraftverk och ett vanligt bergvärmesystem

  • Att ta till vara den spillvärme som uppstår i produktionen är en central del i den nya lösningen. VILPEs produkter tillverkas vanligtvis så att man först smälter ner plastens råmaterial (till exempel polypropen). Sedan sprutar man in den smälta plastmassan i en form, där den snabbt kyls ner för att få sitt slutliga utseende. För det här ändamålet har man tidigare använt nerkylningsmaskiner. Tack vare bergvärmen behöver man inte längre använda nerkylningsmaskiner, eftersom bergvärmepumpen både kyler ner plastmaskinerna och värmer fabriken.
  • Att lagra värme i berggrunden är i sig inte ny teknik. Det nya i systemet är att den lagrade värmen skapas i produktionsprocessen och att man lagrar den på ett effektivt sätt. När produktionens nerkylningsbehov ökar kan både den värme som uppstår i nerkylningsprocessen och spillvärmen flyttas till värmebrunnarnas värmelager inför vintern. Det här är det unika med systemet.  
    • Hos VILPE är värmebrunnens diameter är 140 mm istället för den vanliga diametern på 115 mm. Brunnarna är djupare än normalt, 300 meter. Det här gör att man kan värma brunnarna.
    • Värmebrunnarnas placering skiljer sig också eftersom brunnsområdet har två sidor. Den ena sidan använder man för att effektivisera värmelagringen inför vintern.
    • VILPEs bergvärmekraftverk kan även utnyttja den kalla marken för nerkylning, dvs använda naturlig nerkylning. Hälften av värmebrunnarna kommer att användas för nerkylning. När behovet av nerkylning ökar, kan man styra kompressorernas kondenseringsvärme till värmebrunnarna. Syftet är att värma brunnarna så mycket som möjligt inför nästa kalla period.

Mer information

Leif Fredriksson
+46 73 386 9420
försäljningschef
VILPE Sverige

Juhani Tammi
+358 50 325 5129
verkställande direktör
Tammi Kiinteistötekniikka Oy

Mikko Pieskä
+358 40 631 4525
energiexpert
Tammi Kiinteistötekniikka Oy

Kai-Kristian Vimpari
+358 50 376 2090
regionchef, Seinäjoki (VVS)
Granlund Pohjanmaa Oy

Timo Anttila
+358 20 123 3203
teknisk direktör
VILPE

Tuomas Saikkonen
+358 50 537 6724
verkställande direktör
VILPE

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Läs mer: