VILPE donerar 11 400 euro till Ukraina

VILPEs donation riktar sig till en ukrainsk välgörenhetsorganisation som stödjer rehabilitering av sårade soldater. VILPE har i Finland 114 anställda och donationen är 100 euro per arbetstagare.

VILPE skänkte också för ett år sedan 100 euro per anställd till Ukraina genom Unicef. Verkställande direktör Tuomas Saikkonens budskap är att Ukraina ska stödjas också i fortsättningen.

”Det är viktigt att fortsätta stödja Ukraina, eftersom situationen i landet inte har förändrats. Vi på VILPE vill göra vår del”, säger verkställande direktör Tuomas Saikkonen.

Säkerheten för de anställda i Ukraina är första prioritet

Under kriget har det största bekymret varit säkerheten för de sju anställda i VILPEs ukrainska dotterbolag. VILPE var beredd att evakuera de anställda med familjer via Polen till Finland, men de flesta ville stanna i hemlandet. En anställd flyttade till Polen och arbetar nu för VILPEs polska dotterbolag. En annan anställd flyttade till släktingar i ett av Ukrainas grannländer.

VILPE förband sig att betala lönerna för personalen i Ukraina fram till slutet av 2022, även om de anställda inte var skyldiga att arbeta efter att kriget inletts. Trots det har arbetet i det ukrainska dotterbolaget fortsatt.

”Vi vill att Ukraina kommer ur det här kriget så starkt som möjligt. Vi beundrar ukrainarna och deras sisu enormt mycket”, konstaterar Saikkonen.