VILPE Differenstryckregulator 24 V


VILPE Differenstryckregulator 24 V mäter noggrant lufttrycket i ventilationskanalen. När regulatorn upptäcker en tryckförändring justerar den automatiskt takfläktens varvtal för att säkerställa ett konstant tryck i kanalen.

När en frånluftsventil stängs eller öppnas i en bostad, påverkas lufttrycket och -flödeshastigheten i ventilationskanalen. Ändringen påverkar ventilationens funktion i hela byggnaden. VILPE Differenstryckregulator upptäcker tryckdifferenser och justerar takfläktens varvtal för att jämna ut kanaltrycket. Luftflödet i byggnaden förblir därmed konstant. Differenstryckregulatorn kan också användas för att skapa undertryck i specifika delar av en byggnad.

Den integrerade tryckdetektorn är temperaturkompenserad för att försäkra noggranna mätvärden. Tryckförändringen presenteras med en noggrannhet på 1 Pa.

VILPE Differenstryckregulator är kompatibel med EC-takfläktar. Kontrollpanelen kan fästas på väggen.

 

Painesäädin