Kvalitet och miljö

SK Tuote satsar starkt på kvalitet både i sin verksamhet och i sina produkter. SK Tuotes ledningssystem har värderats och företaget har erhållit SGS ISO 9001:2008 kvalitetscertifikat och SGS ISO 14000:2004 miljöcertifikat. Certifikatet omfattar produktutveckling, produktion och försäljning hos VILPE®.

 

SK Tuote utvecklar fortlöpande sina produktionsprocesser för att garantera kunderna bästa möjliga kvalitet och tillämplighet av produkterna. VILPE® produkternas tillämplighet i byggandet kan påvisas med produktcertifikatet VTT C164 och infästningarna med det europeiska godkännandet ETA-12/0595 och med VTT:s kvalitetscertifikat. VILPE® takfläktar är CE-märka enligt direktivet för lågspänning, SGS- och NCS-certifikat. Tillförlitlighet är i alla situationer viktig för SK tuote. Därför ger vi VILPE® produkterna 20 års garanti på tekniken, 10 års garanti på färgen och 2 års garanti på elektriska komponenterna.

 

Observera att våra garantier gäller endast i sådana fall där VILPE®-ventilationsrör, som kräver en skild genomföringsdel är monterade med VILPE®-genomföringar och att man i VILPE®-genomföringarna har använt VILPE®-ventilationsterminalanordningar. Orsaken till detta är att SK Tuote har de längsta garantierna på markanden och vi kan garantera god kvalitet endast då helheten är gjord med VILPE®-produkter.

 

VILPE Fans

KVALITETSPOLITIK

Vår viktigaste målsättning inom kvalitetssystemet är att åstadkomma en verksamhet som motsvarar våra kunders behov och hög kvalitet. Med hjälp av vårt kvalitetssystem effektiverar vi vår verksamhet på alla nivåer genom att minimera fel och genom att arbeta enligt principen – allt klart på en gång. Alla våra arbetstagare ansvarar för kvaliteten i sitt eget arbete. Företagsledningen har förbundit sig att ge resurser för att kvalitet kan produceras.

 

Vi mäter kvalitet, genom att följa upp:

  • Mängden av reklamationer
  • Leveranssäkerhet
  • Intern kvalitet
  • Företagets ekonomiska resultat

 

SGS ISO 9001 Certification

 

ISO 9001

SK Tuote:s ledningssystem har värderats och företaget har fått kvalitetscertifikatet SGS ISO 9001:2008. Certifikatet omfattar produktutveckling, tillverkning och försäljning av VILPE® produkter. ISO 9001 är ett av världens mest använda verktyg för kvalitetsstyrning. För SK Tuote är kontinuerlig utveckling av verksamheten en viktig del av företagets strategi.

 

9001

 

 

 

MILJÖPOLITIK

SK Tuote Oy tillverkar högkvalitativa plastprodukter för byggindustrin, vars målsättning är att styra våra kunder till energieffektiv, ekonomiskt lönsam och miljövänlig verksamhet.

Kontinuerlig utveckling av verksamheten och utveckling av produkter och metoder är SK Tuote Oy:s och dess arbetstagares gemensamma mål. På detta sätt kan vi tillgodose våra kunders förväntningar, förbättra miljön och förbinda oss att förebygga miljöskador.

SK Tuote Oy:s miljösystem följer standarden ISO14001. Vi följer miljöbestämmelser och -skyldigheter samt övriga samhälleliga lagar och förordningar. Vi diskuterar och informerar öppet inom och utanför företaget om miljöfrågor.

SK Tuote Oy:s miljömålsättning är att utveckla energieffektiva produkter, minimera energiförbrukning på vår fabrik samt att minska mängden avfall och öka återanvändning av plast under hela dess livscykel.

 

SGS ISO 14001 Certification

 

ISO 14001

För SK Tuote är en välmående miljö en av företagets utgångspunkter. Företagets produkter tillverkas av kemisk neutral och återanvändbar polypren. SK Tuotes miljöledningssystem har värderats och företaget har erhållit ISO 14001 certifikatet. Sertifieringen omfattar produktutveckling, tillverkning och försäljning av VILPE® produkter.

 

14001