SK Tuote får det största solkraftverket i Vasa elnät

SK Tuote Oy, som är känt för sina VILPE®-byggprodukter, låter installera det största solkraftverket i Vasaregionen, på taket till sin fabrik på Fågelberget i Korsholm. Genom investeringen gör företaget, i enlighet med sin strategi, ett ännu starkare åtagande för hållbar utveckling och bevarande av miljöns mångfald. Installationsarbetena började igår och blir klara före utgången av september.

Entreprenör för projektet är Aii Energy Systems. Solpanelerna av märket Trinasolar levereras av Onninen och den övriga tekniken i projektet av Schneider Electric Finland Oy. Tekes har beviljat projektet energistöd.

På yttertaket på den höga delen av fabriksfastigheten installeras totalt 740 solpaneler med en effekt på 275 Wp. Modulerna har en total yta på 1 185 m². Själva kraftanläggningen har en installationsyta på totalt cirka 2 500 m². Panelerna installeras parallellt med taket mot sydsydost.

Enligt uppskattning kommer solkraftverket att producera 193 MWh el om året. På årsnivå täcker det grundbelastningen, dvs. det genomsnittliga kontinuerliga energibehovet, vid verksamhetsstället i Korsholm och utgör cirka 10 procent av den årliga förbrukningen i hela fabriken. Anläggningen har dimensionerats så att all el som produceras i regel förbrukas i själva fastigheten. Eventuell tillfällig överproduktion säljs till elnätet. De totala kostnaderna för projektet är cirka 250 000 euro.

”Till sin profil är SK Tuote en optimal industriell aktör för investeringar i solkraft. Genom sitt eget exempel stöder företaget förnybar energiproduktion och tar ansvar för både människor och miljö. Investeringen har avsevärda miljöeffekter. Exempelvis minskar CO2-utsläppen med 33,7 ton CO2/år”, säger Laura Sohlman, försäljningschef på Aii Energy Systems.

”Panelerna har nu dimensionerats för att täcka grundbelastningen i SK Tuotes nuvarande verksamhet, men den övriga tekniken är färdigt dimensionerad för att klara en utökning av kapaciteten. Om verksamheten förändras kan solkraftverkets effekt vid behov utökas upp till 600 kWp enbart genom att montera fler paneler och växelriktare”, säger Timo Anttila, produktionschef på SK Tuote.

”Det finns infoskärmar i vår fabriksfastighet där personalen i realtid kan se hur mycket solenergi som produceras. Vi kommer att lägga ut samma data även på vår webbplats där vem som helst kan följa produktionen. Naturligtvis lämnar vi ut uppgifter om projektets teknik och prestanda även till andra intresserade”, säger Tuomas Saikkonen, försäljningsdirektör på SK Tuote.

Respekt för miljön är en av SK Tuotes centrala värderingar. Företaget minskar hela tiden sin energiförbrukning och sitt produktionssvinn. Solenergilösningen är en av de nya strategiska lösningarna med vilka företaget strävar efter att minska sin energiförbrukning i relation till omsättningen från nuvarande 1,6 procent till 1,4 procent senast 2019. I sin strategi har företaget satt som mål att all elenergi som huvudkontoret behöver ska produceras med förnybara energikällor från och med 2018, och investeringen i solkraftverket gör det möjligt att nå målet.

 

Mer information:
Timo Anttila, produktionschef, SK Tuote Oy, timo.anttila@sktuote.fi, +358 20 123 3203
Tuomas Saikkonen, försäljningsdirektör, SK Tuote Oy, tuomas.saikkonen@sktuote.fi, +358 20 123 3284, www.vilpe.com
Olli Viljakainen, verkställande direktör, Aii Energy Systems, olli.viljakainen@aii.fi, +358 50 525 0099, www.aii.fi

 

Bilder:
Bilder som får användas fritt finns på https://1drv.ms/f/s!AvkpbOsH7dxhgasxRI9Gc0Vn5i-JgA

 


SK Tuote Oy är ledande tillverkare och utvecklare av ventilations- och specialtakprodukter samt infästningar i Finland, Baltikum, Ryssland och Skandinavien. Företaget sysselsätter cirka 75 personer i Finland och cirka 35 personer utomlands. Utöver i Finland har företaget verksamhetsställen i Ryssland, Ukraina, Polen, Sverige och Baltikum. Företaget har export till cirka 30 länder. SK Tuotes huvudkontor och produktion ligger i Korsholm i Vasaregionen. Mer information om SK Tuote Oy www.vilpe.com.