Wartości

Wartości SK Tuote są fundamentem wszystkich działań firmy. Opisują kondycję moralną przedsiębiorstwa oraz kwesti, które uważa za istotne. Kluczowe znaczenie ma zatem wdrożenie tych wartości w całej firmie w taki sposób, aby znalazły one odzwierciedlenie we wszystkich jej działaniach.

 

Przyjazność środowisku

SK Tuote szanuje środowisko naturalne. Dąży do osiągnięcia standaryzacji ISO 14001 w ciągu najbliższych kilku lat. Da to w przyszłości gwarancję proekologicznych działań przy jednoczesnym stałym rozwojem firmy.

 

Odpowiedzialność

SK Tuote dotrzymuje swoich zobowiązań; obowiązki te obejmują należytą uwagę oraz poszanowanie wobec wszystkich partnerów i klientów. Dotyczą one również odpowiedzialności społecznej. SK Tuote aktywnie przyczynia się do pozytywnych zmian w swoim obszarze działania.

 

Niezawodność

SK Tuote rzetelnie prowadzi działalność, zgodnie ze swoimi porozumieniami i zobowiązaniami. Bezkompromisowa niezawodność wzmacnia relacje firmy z innymi partnerami i pomaga uzyskać ich uznanie.

 

Innowacyjność

SK Tuote jest w czołówce firm dążących do ciągłego rozwoju własnych produktów. Dzięki wspieraniu innowacyjnej atmosfery i rozwoju produktów SK Tuote będzie w stanie zaoferować najlepsze, sprawnie funkcjonujące rozwiązania budowlane. Innowacyjność prowadzi także do powstawania nowych rozwiązań, usprawniających obsługę klientów. Jednak innowacyjność nie jest wartością samą w sobie; opiera się na pragnieniu tworzenia nowych, lepszych produktów i usług dla klientów SK Tuote.

 

Przejrzystość

SK Tuote prowadzi działalność w sposób otwarty, zgodny z obowiązującym prawem i względami różnych kultur. Otwartość jest gwarancją uczciwości i rzetelności wobec klientów. Dotyczy również działań podejmowanych w firmie w celu zapewnienia pracownikom otwartego, szczerego ducha pracy.

Green Building

Building the Future

 

Wizja

"Działalność na arenie międzynarodowej w 2016"

Wizja ta krystalizuje intencje firmy: SK Tuote ma na celu do 2016 roku stać się dostawcą akcesoriów dachowych działającym na arenie międzynarodowej. Owa wizja odzwierciedla dążenie SK Tuote do bycia liderem na europejskich rynkach. Internacjonalizacja wspiera także fińskich klientów SK Tuote. Doświadczenie zdobyte na rynkach eksportowych przyczynia się do ciągłego rozwoju obsługi zarówno międzynarodowych jak i fińskich klientów oraz powstawania nowych innowacyjnych produktów.  


 

Strategia

Dynamiczny rozwój SK Tuote jest wynikiem powstawania unikalnych, innowacyjnych produktów oraz ciężkiej pracy wykwalifikowanego personelu. Przejrzysta strategia to klucz do ciągłego rozwoju, a w rezultacie odniesienia sukcesu.

 

W Finlandii, do kluczowych obszarów tematycznych na najbliższe lata należą rozwijanie organizacji sprzedaży oraz ustanowienie jeszcze lepszej relacji z klientami. Ponadto, zwiększona ilość środków zostanie przeznaczona na export, w celu dalszego rozwoju mimo cykli gospodarczych panujących w Finlandii. Najważniejsze rynki eksportowe na najbliższe lata to Rosja, Skandynawia, kraje bałtyckie i Europy Środkowej.

 

SK Tuote intensywnie inwestuje w ciągły rozwój na rzecz ochrony środowiska. Firma dąży do zwiększenia sprzedaży oraz poszerzenia działań marketingowych i jest w coraz większym stopniu ukierunkowana na obsługę klientów. Ukierunkowane na jakość prace nad produktami zaowocowały uzyskaniem w 2013 roku certyfikatu jakości ISO 9001, a firma w dalszym stopniu będzie doskonalić jakość swoich produktów i usług.

Building Fair