Wentylatory dachowe


Jakie kryteria należy stosować, wybierając wentylator dachowy VILPE® do wentylacji mojego domu?

Wentylator dachowy jest wybierany w oparciu o potrzeby wentylacji budynku lub obiektu. Tabela szybkiego wyboru wentylatorów dachowych VILPE® może być stosowana do doboru wentylatora dachowego dla domu wolno stojącego. Aby wybrać odpowiedni wentylator dachowy, należy znać ciśnienie, jaki powoduje system przewodów wentylacyjnych i niezbędną objętość powietrza. Gdy określono miejsce pracy wentylatora dachowego, najbardziej odpowiedni wentylator dachowy dla określonego zadania należy dobrać, analizując tabele wydajności wentylatorów dachowych. Spośród wentylatorów dachowych VILPE® wybierany jest model zużywający najmniej energii i emitujący najmniej hałasu w miejscu pracy.


Jaki wentylator dachowy VILPE® może być używany z okapem kuchennym?

Wentylatory dachowe VILPE® serii E można używać z okapami kuchennymi sterowanymi przez klimatyzację. Jeśli okap kuchenny ma możliwość sterowania modelu EC wentylatora dachowego (0–10 V prąd stały), wraz z okapami okapem kuchennym należy stosować wentylatory dachowe VILPE® serii ECo.


Jak jest różnica między serią E a ECo wentylatorów dachowych VILPE®?

Wentylatory dachowe VILPE® serii E są wyposażone w wentylatory klimatyzacji. Wentylatory dachowe serii ECo stanowią nową generację technologii wentylatorów, która sprawia, że modele AC są cichsze i zużywają mniej energii. EC to skrót od elektronicznie komutowany (ang. electronically commutated), co w przypadku wentylatorów dachowych oznacza bezszczotkowy silnik prądu stałego. W silnikach EC mechaniczna komutacja została zastąpiona przez obwód elektroniczny, który zasila wymaganą ilość dodatkowego natężenia prądu w odpowiednim kierunku, dokładnie w odpowiednim czasie, aby zapewnić płynne sterowanie silnikiem. Wszystko stało się prostsze poprzez stosowanie stałego stojana, który ma stałe uzwojenia. Stałe magnesy są zamontowane w wirnikach wentylatora wewnątrz silnika.
Krótko mówiąc, silniki prądu stałego są około 30% mocniejsze nić silniki prądu zmiennego, ponieważ wtórne pole magnetyczne składa się ze stałych magnesów zamiast miedzianych uzwojeń.


Jakie kryteria należy uwzględnić, wybierając wentylator dachowy VILPE®?

Patrz rozdziały Jakie kryteria należy stosować, wybierając wentylator dachowy VILPE® do wentylacji mojego domu? oraz Jaki wentylator dachowy VILPE® może być używany z okapem kuchennym?


Dlaczego powinienem wybrać wentylator dachowy VILPE® ECo?

Wentylatory dachowe VILPE® ECo zużywają mniej energii w tym samym miejscu pracy, co wentylatory dachowe klimatyzacji. Powoduje to oszczędność zużycia prądu w trakcie użytkowania budynku. Technologia stosowana w wentylatorach dachowych ECo umożliwia połączenie wentylatora dachowego z systemami technologicznymi budynku. Należy o tym pamiętać, nawet jeśli urządzenie sterujące nie zostało zamontowane w systemach technologicznych budynku w fazie jego budowy. Ponadto, wentylatory dachowe VILPE® serii ECo są cichsze niż wentylatory dachowe klimatyzacji. Silniki modeli ECo nie generują buczenia, tak jak silniki w modelach klimatyzacji sterowanych tyrystorem i dzięki budowie wirnika, wytwarzają mniej szumu powodowanego przez przepływ powietrza.


Jak regulować moc wentylatora radonowego VILPE®?

Moc wentylatora radonowego VILPE® jest regulowana w chwili montażu pod pokrywą skrzynki przyłączeniowej, która znajduje się w górnej części wentylatora dachowego. W chwili dostawy moc wentylatora dachowego jest ustawiona na 3 V, co w większości przypadków jest wystarczające. Jeśli istnieje potrzeba zmiany ustawienia, można to wykonać w skrzynce przyłączeniowej. Ważne jest, aby pamiętać, że instalację elektryczną mogą wykonywać wyłącznie upoważnione przedsiębiorstwa.


Czy mogę podłączyć wentylator radonowy/eko-toalety VILPE® ECo 110 do sterownika zamontowanego wewnątrz domu? Jak to wykonać?

Domyślnie wentylator VILPE® ECo 110 nie jest przystosowany do montażu zewnętrznego sterownika. Jeśli niezbędny jest sterownik zewnętrzny, zalecamy model VILPE® ECo 190. Jeśli nie jest to możliwe, proszę skontaktować się z działem wsparcia technicznego VILPE®.

Należy pamiętać, że instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych elektryków.


Jaki sterownik można używać z wentylatorami VILPE® E i VILPE® ECo?

Do wentylatorów dachowych VILPE® ECo można stosować sterowniki silników nadające się do sterownia w przedziale 0–10 V. Sterownik silnika VILPE® ECo może być montowany natynkowo lub podtynkowo.
Do wentylatorów dachowych VILPE® ECo można stosować sterowniki silników nadające się do sterownia w przedziale 0–10 V. Sterownik silnika VILPE® ECo może być montowany natynkowo lub podtynkowo.

Jak i gdzie są zamocowane przewody niskoprądowe wentylatora dachowego VILPE® ECo?

Elektryczne dane techniczne wentylatora dachowego VILPE® ECo, a także dalsze informacje dotyczące wentylatorów dachowych i ich pracy są dostępne na naszej stronie internetowej www.vilpe.com, w cenniku i broszurze o wentylatorach dachowych VILPE® i przewodach wentylacyjnych.

W wentylatorach VILPE® ECo znajdują się dwa kable. Jeden z nich jest używany do dostarczania zasilania elektrycznego 230 V do wentylatora dachowego, a drugi do złącza związanego ze sterowaniem wentylatora dachowego. Aby uzyskać więcej informacji o złączach, patrz instrukcje dotyczące montażu:
Schematy obwodów wentylatorów dachowych VILPE® ECo (ECo 110 + ECo 190, ECo 220, ECo 250)

UWAGA! Instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych elektryków.


Jak wentylator dachowy VILPE® ECo jest podłączany do systemu technologicznego budynku (VAC) i jakie informacje są dostarczane o wentylatorze dachowym?

Wentylator dachowy VILPE® ECo może być podłączony do systemu technologicznego budynku, jeśli system może kontrolować obroty w zakresie 0–10 V prądu stałego. Stosując monitorowanie działania przy pomocy VILPE® ECo Monitor, może być dostępny alarm. Monitor kontroli działania emituje alarm, jako dane wyjściowe, jeśli obroty spadają poniżej 300 obr./min.

Dane impulsowe otrzymane z wentylatora dachowego VILPE® ECo mogą zostać również podłączone do systemu technologicznego budynku, gdzie w takim przypadku emitowanie alarmu może zostać zintegrowane z sterowaniem systemu. Ograniczeniem podczas podłączania jest to, że system musi rozpoznawać impuls około 7 ms i napięcie 10 V. Należy to sprawdzić u dostawcy systemu. Wentylator nadaje jeden impuls co obrót. Alarm może zostać ustawiony na np. 300 obr./min.

UWAGA! Instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych elektryków.


Pytanie: Jak są podłączane wentylatory VILPE® E?

Pytanie: Jak są podłączane wentylatory VILPE® E?

Elektryczne dane techniczne wentylatora dachowego VILPE® E, a także dalsze informacje dotyczące wentylatorów dachowych i ich pracy są dostępne na naszej stronie internetowej www.vilpe.com, w cenniku i broszurze o wentylatorach dachowych VILPE® i przewodach wentylacyjnych.

UWAGA! Instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych elektryków.


Dlaczego w wentylatorze dachowym i kominku wentylacyjnym gromadzi się lód i krople wody spadają na płytę kuchenną?

Normalnie ciepłe powietrze unosi się do góry w przewodach i budynkach, a zimne powietrze opada na dół. Gdy ciepłe powietrze zetknie się z zimną powierzchnią, a wilgotność względna wynosi 100% powstaje punkt rosy w wyniku którego woda zaczyna spływać w dół przewodów.

Jak rozwiązać ten problem:
sprawdzić, czy przewody są prawidłowo odizolowane. Grubość izolacji na przewodach w zimnych miejscach musi spełniać wymagania dotyczące budynku. Grubość izolacji z wełny skalnej na przewodach musi wynosić przynajmniej 150 mm.
Należy sprawdzić, czy wentylacja w mieszkania została prawidłowo wyregulowana. Zwykle wentylacja powinna być ustawiona tak, aby podciśnienie wynosiło około 3–5 Pa. Jeśli problemu nie można rozwiązać poprzez regulację wentylacji i izolację przewodów, należy zamontować okap kuchenny z całkowicie zamykaną zasuwą. Zapobiega to przed wzrostem wilgotności w przewodach i jej kondensacją.

Należy sprawdzić, czy wentylacja w mieszkania została prawidłowo wyregulowana. Zwykle wentylacja powinna być ustawiona tak, aby podciśnienie wynosiło około 3–5 Pa. Jeśli problemu nie można rozwiązać poprzez regulację wentylacji i izolację przewodów, należy zamontować okap kuchenny z całkowicie zamykaną zasuwą. Zapobiega to przed wzrostem wilgotności w przewodach i jej kondensacją.

Należy sprawdzić, czy wentylacja w mieszkania została prawidłowo wyregulowana. Zwykle wentylacja powinna być ustawiona tak, aby podciśnienie wynosiło około 3–5 Pa. Jeśli problemu nie można rozwiązać poprzez regulację wentylacji i izolację przewodów, należy zamontować okap kuchenny z całkowicie zamykaną zasuwą. Zapobiega to przed wzrostem wilgotności w przewodach i jej kondensacją.

Jak jest trwałość użytkowa wentylatora dachowego VILPE®?

Normalna trwałość użytkowa wentylatorów dachowych VILPE® to 15–20 lat. Silniki mają długą trwałość użytkową i rzadko ulegają przedwczesnej awarii.

Najczęstszą przyczyną zmniejszonej mocy wentylatora jest uszkodzenie kondensatora. Całkiem łatwo można wymienić kondensator. Jednakże musi to wykonać profesjonalny elektryk.

Jeśli nasila się dźwięk z wirnika przy wyższych obrotach, może to oznaczać uszkodzenie łożyska. Dla każdego modelu dostępny jest zestaw konserwacyjny. Zestaw konserwacyjny zawiera silnik i kondensator.Przejścia, kominki wentylacyjne i przewody wentylacyjne


Jak wybrać odpowiednie przejście dla mojego dachu i jego pokrycia?

Wybór przejścia jest łatwy: jako pomoc można wykorzystać narzędzie do dobierania przejść dachowych VILPE®.. Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniej alternatywy w narzędziu do dobierania, proszę skontaktować się z działem wsparcia technicznego VILPE®.


Dlaczego muszę zamontować uszczelnieni pokrycia dachowego?

Uszczelnienie pokrycia dachowego chroni konstrukcję dachu i materiał izolacyjny przed kondensacją wody na spodniej części materiału pokrycia dachowego. Uszczelnienie chroni przed gromadzeniem się wilgoci spowodowanym przez dostawanie się wody i śniegu w warstwę pośrednią otworów wentylacyjnych w kalenicy. Uszczelnienie pokrycia dachowego VILPE® 2K rozpościera się z powierzchni pokrycia dachowego na górną powierzchnię przejścia dachowego i w ten sposób całkowicie zamyka szczelinę między pokryciem dachowym a materiałem pokrycia dachowego, chroniąc przed dostawaniem się wilgoci do konstrukcji i zapewniając pełną wodoszczelność. Patrz rozdział Co to jest uszczelnienie pokrycia dachowego VILPE® 2K i dlaczego należy go używać? Tutustu VILPE® Dowiedz się o uszczelnieniu pokrycia dachowego VILPE® 2K, oglądając film dotyczący montażu.


Co to jest uszczelnienie pokrycia dachowego VILPE® 2K i dlaczego należy go używać?

Uszczelnienie pokrycia dachowego 2K to jedyne przejście dachowe na rynku, które zapewnia pełną wodoszczelność konstrukcji dachu. Stosując uszczelnienie pokrycia dachowego 2K masz pewność, że naturalne miejsca przerw w materiale pokrycia dachowego, w połączeniu z wiatrem i zamieciami śnieżnymi, nie wpuszcza dodatkowej wilgoci do konstrukcji dachu. Uszczelnienie pokrycia dachowego 2K tworzy z przejścia dachowego i pokrycia dachowego jednolitą warstwę nieprzepuszczającą ani wody, ani wiatru. Tutustu VILPE® Dowiedz się o uszczelnieniu pokrycia dachowego VILPE® 2K, oglądając film dotyczący montażu.


Który przewód wentylacyjny kanalizacji o średnicy Ø 110 mm powinienem wybrać: izolowany czy nieizolowany?

Biorąc pod uwagę warunki panujące w krajach skandynawskich, należy zawsze stosować modele izolowanych przewodów wentylacyjnych. Tylko izolowane przewody wentylacyjne kanalizacji chronią przed kondensacją wilgoci w kanalizacji i gromadzeniem się lodu w przewodach. Jeśli rura zamarznie, wentylacja kanalizacji nie będzie działać, co może doprowadzić do opróżnienia uszczelek wody i spowodować brzydki zapach wewnątrz budynku.


Cza na górze przewodu wentylacyjnego kanalizacji można umieścić zakończenie?

Nie zalecamy stosowania zakończenia na górze przewodu wentylacyjnego kanalizacji. Jednakże zakończenie można zamontować, jeśli ktoś chce, aby przewód wentylacyjny kanalizacji wyglądał tak samo, jak pozostałe przewody na dachu. Jeśli zastosowano zakończenie, należy usunąć wewnątrz kołnierz deszczowy, aby poprawić wentylację.
Aby uniknąć zamarzania, zalecamy stosowanie izolowanych przewodów wentylacyjnych VILPE® 110/IS/500 do odpowietrzania kanalizacji. Nieizolowane przewody wentylacyjne kanalizacji można zaizolować później, mocując na górze osłonę przeciw zamarzaniu.


Czy mogę używać przewodów wentylacyjnych kanalizacji VILPE® do wentylacji konstrukcji dachowej?

Tak, możesz używać przewodów wentylacyjnych kanalizacji VILPE® do wentylacji konstrukcji dachowej. Tam gdzie to konieczne wentylacja dachu może zostać poprawiona przy pomocy przewodów wentylacyjnych kanalizacji. Dzięki swojej budowie przewody wentylacyjne poprawiają wentylację. Gdy przewody wentylacyjne są używane do wentylacji konstrukcji, należy upewnić się, że woda powstająca w wyniku kondensacji na powierzchni przewodów wentylacyjnych jest skierowana w miejsce, w którym nie wyrządzi żadnych szkód w konstrukcji. Na przykład, można to zrobić, umieszczając plastikowy pojemnik o pojemności około jednego litra pod przewodem wentylacyjnym, aby gromadzić i odparowywać skondensowana wodę.


Czy mogę zmienić przewód wentylacyjny VILPE® na wentylator dachowy bez konieczności wymiany całego produktu?

Zmiana przewodu wentylacyjnego VILPE® na wentylator dachowy często jest konieczna w starszych domach, gdy ktoś chce zmienić wentylację grawitacyjną na system wentylacji mechanicznej. Równie często razem z okapem kuchennym należy wymienić wyciąg, ponieważ przewód wentylacyjny jest zmieniany na wentylator dachowy. To sprawia, że w kuchni jest ciszej.
Zmiana przewodu wentylacyjnego VILPE® na wentylator dachowy często jest konieczna w starszych domach, gdy ktoś chce zmienić wentylację grawitacyjną na system wentylacji mechanicznej. Równie często razem z okapem kuchennym należy wymienić wyciąg, ponieważ przewód wentylacyjny jest zmieniany na wentylator dachowy. To sprawia, że w kuchni jest ciszej.

Zakończenie najczęściej stosowanych przewodów wentylacyjnych VILPE®  o średnicy 125 mm można zamienić na wentylator dachowy VILPE® E120S serii S. Zakończenie przewodu wentylacyjnego jest demontowane i zastępowane przez wentylator, który jest mocowany do przewodu wentylacyjnego od dołu przy pomocy trzech śrub.
Zmiana przewodu wentylacyjnego o średnicy 160 mm na wentylator dachowy VILPE® E220S jest trochę bardziej wymagająca, ponieważ dodatkowo aby zdemontować zakończenie, należy zdemontować plastikowy deflektor powietrza w kształcie stożka między przewodem wentylacyjnym a zakończeniem.

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany, należy zapewnić osobne przejście dachowe na przewód elektryczny wentylatora. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi przewód elektryczny nie może być poprowadzony do sterownika poprzez system wentylacyjny. Często otwór na przewód elektryczny jest wykonywany w plastikowym przejściu, a szczeliny są uszczelniane przy pomocy kleju i masy uszczelniającej.

UWAGA! Zmiany w instalacji elektrycznej podłączanie innych instalacji może wykonywać wyłącznie profesjonalny elektryk.


Jakie jest najlepsze przejście dachowe dla przewodów i kabli paneli słonecznych?

Zestawy przejść dachowych paneli słonecznych VILPE® są przeznaczone do przeprowadzenia przewodów zasilających i powrotnych kolektorów słonecznych, kabli i innych mniejszych przewodów przez dach. Przejścia dachowe dla kolektorów słonecznych VILPE® można używać na wszystkich zwykłych rodzajach dachów i materiałach pokrycia dachowego.Przewody wentylacyjne Ross VILPE®


Ile przewodów wentylacyjnych Ross VILPE® potrzebuję do wentylacji podpodłogowej i jak duże otwory instalacyjne muszę posiadać w fundamentach?

W rozdziale 3.2.1.5, część C2 Krajowego Kodeksu Budowlanego Finlandii (ang. National Building Code of Finland) określono, że całkowita powierzchnia otworów wentylacji podpodłogowej musi wynosić przynajmniej 4 promile powierzchni przestrzeni podpodłogowej. Fińskie Stowarzyszenie Jakości Powietrza i Klimatu w Budynkach podaje instrukcje dla określenia potrzeb wentylacyjnych różnego rodzaju przestrzeni podpodłogowych. Aby określić wystarczające potrzeby wentylacji, proszę skontaktować się z wykwalifikowanym projektantem konstrukcji lub instalacji wentylacji, wod.-kan., elektrycznych.
Dla przewodów wentylacyjnych Ross 125 VILPE® należy zapewnić w fundamentach otwór o średnicy przynajmniej 135 mm, a dla Ross 160 otwór o średnicy przynajmniej 170 mm.

Wolna przestrzeń otworów dla przewodów wentylacyjnych Ross VILPE®:

 • VILPE® Ross 125: 95 cm²
 • VILPE® Ross 160: 201 cm²
 • VILPE® Ross 200: 314 cm²

 • Przewody wentylacyjne Ross VILPE® są używane również do:
 • wentylacji gazu radonowego,
 • doprowadzenia powietrza do kominków,
 • doprowadzenia powietrza dla wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej.


 • Gwarancja


  Co oznacza gwarancja dotycząca wyglądu produktów VILPE®?

  Gwarancja dotycząca wyglądu obejmuje odkształcenia produktu, większe pęknięcia rozprzestrzeniające się na produkcie i wszelkie większe zmiany plastikowych części produktu w warunkach, gdzie powierzchnia produktu jest wystawiona na stałe warunki środowiskowe lub klimatyczne, takie jak światło słoneczne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego odbarwienia, zmian koloru, uszkodzeń spowodowanych korozją w silnikach, częściach elektrycznych, szczeliwach, częściach metalowych blach, śrubach lub uszczelnieniach. VILPE®-warranty terms


  Co mam zrobić w przypadku reklamacji?

  Obowiązujące warunki gwarancji wydane przez producenta dla produktów VILPE® oraz instrukcje dotyczące procedury gwarancyjnej są opisane w warunkach gwarancji.

  Rozpatrujemy reklamacje w najkrótszym możliwym terminie. Aby zapewnić szybki serwis, proszę najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego VILPE® pod numerem telefonu +358 (0)123 3233 lub na adresmyynti@sktuote.fi (z zagranicy: +358 (0)20 123 3222 lub na adres sales@vilpe.com).  Sprzedaż


  Gdzie mogę kupić produkty VILPE®?

  Produkty VILPE® znajdują się i są sprzedawane w prawie każdym sklepie z armaturą w kraju, zarówno w sklepach klasycznych, jak i internetowych.