Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 523/1999 24 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 7 §

1. Rekisterinpitäjä

SK Tuote Oy (0558172-1)
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Myynti ja tekninen tuki p. 020 123 3233

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

SK Tuote Oy
Myyntijohtaja Tuomas Saikkonen
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Puh. 020 123 3284
etunimi.sukunimi(at)sktuote.fi


3. Rekisterin nimi

SK Tuote Oy:n asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on sovelluksen tarjoaminen käyttäjille sekä sovelluksen kehittäminen ja asiakaspalvelun parantaminen sovelluksessa kerättyjen tietojen perusteella. Pidennetyn takuun vahvistavan takuutodistuksen toimittaminen sähköpostitse asentajalle ja tämän asiakkaalle. Sovelluksen avulla rekisteröitäviin VILPE®-tuotteisiin liittyvän tiedon saatavuuden parantaminen ja tuotteita asentavan henkilön työn helpottaminen. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. Tiedoilla hallitaan myös yhteydenottoja tai vastaavia tietoja, jotka koskevat SK Tuote Oy:n verkkosivuja ja niihin liittyviä palveluja. Tietoja voidaan käyttää myös muuhun asiakastoimintaan, kuten palvelun parantamiseksi toteutettavaan viestintään.


5. Rekisterin tietosisältö

SK Tuote Oy:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
•    Rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika
•    Yrityksen tai organisaation nimi
•    Yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
•    Yrityksen toimiala
•    Yrityksen lähiosoite
•    Yrityksen postinumero ja toimipaikka
•    Henkilön nimi
•    Henkilön sähköpostiosoite

•    Laitemalli
•    Laitteen sarja
•    Laitteen sarjanumero

•    Asennuskohde
•    Katemateriaali
•    Käyttötarkoitus
•    Asennuskohteen lähiosoite
•    Asennuskohteen postinumero ja toimipaikka
•    Asennuskohteen yhteyshenkilö
•    Asennuskohteen sähköpostiosoite

•    Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai asennuskohteeseen liittyen


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

SK Tuote Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tietojen käsittelyyn osallistuvalla SK Tuote Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


10. Tarkastusoikeus

SK Tuote Oy:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

SK Tuote Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastuspyyntö SK Tuote Oy:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä kohdassa 2 esitettyyn yhteystietoon. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä SK Tuote Oy:n pääkonttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.
Yhteystietoja päivitetään sovelluspalveluntarjoajan suojatun yhteyden kautta.


12. Evästeet

SK Tuote Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä, joiden avulla on mahdollista tunnistaa usein sivuilla vierailevat käyttäjät, helpottaa kävijöiden kirjautumista verkkosivuille sekä laatia yhdistelmätietoa kävijöistä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. SK Tuote Oy käyttää evästeitä tarjotakseen asiakkailleen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli verkkosivujen käyttäjä ei halua SK Tuote Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

Evästeet ovat tarpeellisia SK Tuote Oy:n joidenkin sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


13. Kolmannen osapuolen evästeet - Google Analytics

Sivustollamme on käytössä Google Analytics -seuranta, joka antaa meille mahdollisuuden seurata sivustomme käyttöä Google Analytics -palvelussa. Google kerää Google Analyticsin avulla dataa käyttäjien käyttäytymisestä sivustollamme, sijainnista kaupungeittain, ikäluokista, käytetystä teknologiasta sekä kiinnostuksenkohteista näiden ollessa saatavilla. Emme säilytä kyseistä dataa, vaan se menee suoraan Google Analytics -palveluun, jonka kautta se on näkyvillä vain meille. Google Analyticsin keräämät tiedot ovat täysin anonyymejä eli ne eivät ole sidottavissa käyttäjän henkilöllisyyteen, tarkkaan sijaintiin, posti- eikä IP-osoitteeseen. Mikäli haluatte estää Google Analyticsiä keräämästä dataa Internet-käyttäytymisestänne, voitte tehdä sen asentamalla Google Analytics Opt-out Browser Add-onin.